Parthenon of the acropolis, Athens, Attiki, Greece, Europe